Monday, February 13, 2017

Februari 2017

Februari menjengah, masa berlalu begitu pantas meninggalkan jejak kenangan
yang mustahil akan diulang semula.

Februari 2017

Februari menjengah, masa berlalu begitu pantas meninggalkan jejak kenangan yang mustahil akan diulang semula.